Υπηρεσίες

Ιατρική Εξέταση

Κάθε εξέταση αποσκοπεί σε ένα και μοναδικό στόχο: τη σωστή διάγνωση για να καταπολεμηθούν τα συμπτώματα θεραπεύοντας ταυτόχρονα την γενεσιουργό αιτία του προβλήματος.

Ο ειδικός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Φυσίατρος) εξετάζει ασθενείς που παρουσιάζουν επώδυνα και/ή λειτουργικά προβλήματα λόγω μυοσκελετικών, νευρομυϊκών και καρδιοαναπνευστικών παθήσεων και καθορίζει εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης.

Κατά την ιατρική εξέταση ο Φυσίατρος μας, αφού καταγράψει το ιστορικό του ασθενή, θα τον εξετάσει ελέγχοντας όλους τους ιστούς που βρίσκονται στην πάσχουσα περιοχή (μύες, νεύρα, τένοντες, συνδέσμους κ.α.). Αν χρειαστεί, θα προτείνει μια πιο εξειδικευμένη εξέταση, όπως υπερηχογράφημα, ηλεκτρομυογράφημα, πελματογράφημα, εξετάσεις που μπορούν να γίνουν στο χώρο μας και θα παραπέμψει για κάποια άλλη απεικονιστική ή εργαστηριακή εξέταση.

Με τη σωστή κλινική εξέταση, την αξιολόγηση και αξιοποίηση των απεικονιστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, συστήνεται μια εξατομικευμένη θεραπεία στη βάση του προβλήματος που εξασφαλίζει τη μεγιστοποίηση της  λειτουργικής ικανότητας του ασθενή, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το πρόβλημα.