ΜΑΘΕΤΕ ΤΙΣ

Υπηρεσίες μας

Ιατρική Εξέταση

Κάθε εξέταση αποσκοπεί σε ένα και μοναδικό στόχο: τη σωστή διάγνωση για να καταπολεμηθούν τα συμπτώματα θεραπεύοντας ταυτόχρονα την γενεσιουργό αιτία του προβλήματος.

Φυσικοθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία βασίζεται στη χρήση φυσικών μέσων, μηχανημάτων και ασκήσεων, με στόχο την πλήρη ίαση και τη σημαντική βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου.

Rehabilitation Training

Το Rehabilitation Training εχει ως βασικό στόχο τη συνεχή επικοινωνία και κατανόηση του ασκούμενου με το γυμναστή, ετσι ώστε να δημιουργείτε και να επαναξιολογείτε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα.

Ηλεκτρομυογράφημα

Με το ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ) ελέγχεται η λειτουργία των περιφερικών νεύρων, δηλαδή των νεύρων του σώματος που βρίσκονται εκτός του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, και η λειτουργία των μυών και της νευρομυϊκής σύναψης, δηλαδή του σημείου όπου το νεύρο «ενώνεται» με το μυ.

Υπερηχογράφημα Μυοσκελετικού Συστήματος

Το υπερηχογράφημα είναι μία σύγχρονη μέθοδος απεικόνισης, που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στη διάγνωση και θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων.

Οζονοθεραπεία

Η οζονοθεραπεία είναι μία θεραπεία που χρησιμοποιεί μείγμα οξυγόνου και όζοντος (Ο2/Ο3) και μπορεί να εφαρμοσθεί σε διάφορες παθήσεις.

Πελματογράφημα

Το πελματογράφημα είναι μια εξέταση που καταγράφει και αναλύει τις πιέσεις που δέχεται το πέλμα, αποτυπώνοντας ψηφιακά τη μορφολογία του.

Ενέσεις - Εγχύσεις

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ενέσεων, αυτές που γίνονται εκτός των αρθρώσεων (εξωαρθρικές) και αυτές που γίνονται μέσα στις αρθρώσεις (ενδοαρθρικές).

Τα βήματα

Εξέταση και Κατανομή

Όταν ο ασθενής έρθει στο κέντρο μας, ο Φυσίατρος θα τον εξετάσει και θα καταγράψει το ιστορικό του, παραπέμποντας τον στο ανάλογο τμήμα του κέντρου για θεραπεία.

Θεραπεία και Αποκατάσταση

Ο σύγχρονος εξοπλισμός, η εξειδίκευση του ανθρωπίνου δυναμικού και η συνεργασία των επι μέρους τμημάτων του κέντρου επιταχύνει την αποκατάσταση του ασθενή.

Καλλιέργεια Υγείας

Φροντίζουμε για την κατάστασή του ασθενή, με τακτική αξιολόγηση του εξατομικευμένου προγράμματος και της θεραπείας, παρέχοντας παράλληλα ιατρικές συμβουλές για την καλύτερη ποιότητα ζωής.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η κίνηση είναι ζωή

Εμπιστοσύνη σημαίνει την κατάθεση πίστης από τον ασθενή στον επαγγελματία υγείας ο οποίος επιδιώκει το καλύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή και παρέχοντας του την κατάλληλη περίθαλψη και θεραπεία.

Στο Movemed δίνουμε προτεραιότητα στη φροντίδα των ασθενών με υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν τις ανάγκες της ζωής και της καθημερινότητας του κάθε ανθρώπου. Η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία όλης της ομάδας, η μελέτη του εκάστοτε ιατρικού ιστορικού, η ενδελεχής εξέταση των περιστατικών, η συνεργασία μεταξύ τμημάτων, η εξειδίκευση των ανθρώπων μας και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, αποτελούν τις βάσεις για να μπορεί ο ασθενής να μας εμπιστευτεί.

35
ΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
16000
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
100000
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ