Υπηρεσίες

Πελματογράφημα

Το πελματογράφημα είναι μια εξέταση που καταγράφει και αναλύει τις πιέσεις που δέχεται το πέλμα, αποτυπώνοντας ψηφιακά τη μορφολογία του.

Είναι μια εύκολη και ανώδυνη διαδικασία που δίνει σημαντικές πληροφορίες για τις παθήσεις των κάτω άκρων. Η αξιολόγηση των μετρήσεων γίνεται από τον ειδικό ιατρό, ο οποίος, εάν το κρίνει απαραίτητο, θα σας συστήσει να χρησιμοποιήσετε ειδικά ορθωτικά πέλματα στα παπούτσια, τα οποία θα κατασκευαστούν αποκλειστικά για εσάς με βάση το πελματογράφημά σας.

Το πελματογράφημα γίνεται συνήθως για:

→  Παθήσεις των πελμάτων, όπως πλατυποδία, κοιλοποδία, ραιβοποδία, προβλήματα στα μετατάρσια, άκανθα πτέρνας, κάλοι, βλαισός μεγάλος δάκτυλος (κότσι)
→  Οστεοαρθρίτιδα γονάτων, ισχίων, χονδροπάθεια επιγονατίδας
→  Προβλήματα στη σπονδυλική στήλη, όπως σκολίωση, κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, οσφυαλγία, ισχιαλγία
→  Σοβαρά διαστρέμματα, κατάγματα των κάτω άκρων και της λεκάνης
→  Ανισοσκέλια (διαφορά μήκους κάτω άκρων)

Το υγιές ανθρώπινο πόδι στηρίζεται στο έδαφος σε 3 σημεία: στην κεφαλή του 1ου μεταταρσίου, στην κεφαλή του 5ου μεταταρσίου και στη πτέρνα. 3 καμάρες στήριξης, παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται στην αρχιτεκτονική, εκτείνονται μεταξύ αυτών των κυρίων σημείων, η έσω επιμήκης, η έξω επιμήκης και η εγκάρσια καμάρα.

Ο στόχος της πελματογραφίας είναι να καταγράψει παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό και με την εφαρμογή ορθωτικών πελμάτων να επαναφέρει βαθμιαία τη φυσιολογική δομή των πελμάτων.